ADVICE AND NEWS

ŽE LETO DNI LAHKO OBJEKTE, ZGRAJENE PRED 2005 CENEJŠE IN PREPROSTEJE LEGALIZIRAMO

19.06.2023
Mineva leto dni odkar je v veljavo vstopila gradbena zakonodaja (GZ-1), ki omogoča legalizacija objektov, ki so zgrajeni pred 2005 . Takšne objekte je zdaj mogoče legalizirati ne glede na namensko rabo prostora ali soglasja sosedov. Procesu pa pravimo legalizacija objektov daljšega obstoja. Tako organi kot strokovnjaki smo se na novo zakonodajo že privadili in je zato zdaj pravi čas za legalizacijo tovrstnega objekta!

Pred pričetkom karkšne koli legalizacije je potrebno stavbo najprej vpisati v kataster stavb. Z lanskim poletjem se je z tem razlogom močno povečalo povpraševanje po tej storitvi, kajti nič nenavadnega ni,da je veliko stavb v Sloveniji neskladnih ter je teh primerov res veliko, saj v naši preteklosti glede tega niso vladala stroga pravila. Ampak je temu zdaj drugače, zato preverimo ali vaš objekt  sodi v katero izmed teh skupin, ki jo je mogoče legalizirati preprostejše:

1. če je stavba zgrajena (in ni spreminjala gabrite vse do danes!) pred1.januarjem 1968. Pri teh objektih je pridobiti uporabno dovoljenje (ki velja tudi kot gradbeno) in lahko se ga pridobi, tudi če nepremičnina leži na kmetijskem zemljišču.

2. imate gradbeno dovoljenje in je vaš objekt zgrajen do 31.decembra 2002 skladen z grabneim, nimate pa uporabnega. V tem primeru ga lahko pridobite po skrajšanem postopku brez izjave pooblaščenega inžinjerja (ta je potrebna za vse objekte med 2003-1.6.2018).

3. ALI VAŠ OBJEKT ODGOVARJA POGOJEM, DA GRE SKOZI PRICES LEGALIZACIJE DALJŠEGA OBSTOJA (kjer objekt ne rabi biti zgrajen v skladu s stanovanjskimi akti, kot pri klasični legalizaciji in je postopek poenostavljen):

-  stavba mora biti v celoti, vključno s streho na parceli lastnika in ne sme segati na sosedovo (sicer potreben vpis stavbne pravice)

-stavba mora biti zgrajena pred letom 2005 

- stavba se po letu 2004 ni spreminjala v obliki

- stavba mora biti dokončana

- objekt ne sme biti nevarna gradnja za katero je bil izdan inšpekcijski ukrep

Če objekt ali del objekta ne zadostijo zgoraj navedenim pogojem, ga je potrebno klasično legalizirati. Pomembna sprememba, ki jo je prinesel novi gradbeni zakonik in naj bi odpravljal pomembne anomalije starega gradbenega zakona je, to da je znotraj istega postopka mogoče legalizirati staro črno gradnjo in dobiti dovoljenje za njeno prizidavo in/ali rekonstrukcijo. Saj so najpogosteje prav ti prizidki bili problematični in stari zakon kljub odpustkih, ki jih je prinašal, ni bil življenjski in uporaben v praksi. Nova zakonodaja je močno razširila možnosti glede legalizacije objektov. Določeni načini imajo svoje prednosti in slabosti, in je odvisno od primera do primera, kater način je bolj priporočljiv.

Pomembna prednost, ki jo je novi gradbeni zakonik prinesel je tudi to, da je mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje po skrajšanem postopku v roku 30 dni. Prav tako je nov zakon uvedel pojem manjše rekonstrukcije, ki zdaj pokriva vsa dela, ki se jih prej ni dalo uvrstiti ne v rekonstrukcijo, ne med golo vzdrževanje.

Če bi vašo nepremičnino radi prodali z urejenim pravnim stanjem, se lahko zglasite v naši nepremičninski agenciji, pri kateri vas bomo vodili skozi proces ter vas ustrezno napotili, da pravno in dejansko stanje nepremičnine uredite pred prodajo. Kajti nepremičnine z urejeneim pravnim in dejanskim stanjem dosegajo bistveno višje cene na trgu ter se hitrejše prodajo!

Za več informacij nas poklčite na 040 620 631 ali pa si rezrevirajte svoj termin za obisk na elektronskem naslovu: info@stanart.si.

 

Photo by Pixabay