SAVJETI I NOVOSTI

V PETEK SE IZTEKA ROK ZA ODDAJO NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM

25.02.2020
Izognite se globi v višini tudi do 5.000 eur in pravočasno oddajte napoved za odmero!


V petek 28.2., se izteka rok za oddajo NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM.


Zavezanci so posamezniki, ki  oddaja premično ali nepremično premoženje v najem fizičnim osebam (oz. osebam, ki se ne štejejo za plačnike davka).
Dohodnina se odmerja za preteklo leto.


Z globo 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (326. člen ZDavP-2).

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).


Pri pristojnem Finančnem uradu oddate vlogo na obrazcu priloženem spodaj: 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=napoved_za_odmero_dohodnine_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem_preb


Vlogo je možno oddati tudi elektronsko, preko sistema e-Davki.
 

V letu 2020 je prišlo do sprememb pri odmeri, davčna stopnja se je povečala.