SAVJETI I NOVOSTI

KAJ UPORABNEGA POVE ENERGETSKA IZKAZNICA?

22.01.2020
Naj kar na začetku povem, da se ne strinjam se z mnenjem, da so energetske izkaznice neuporaben podatek. Pogosto na terenu slišim: "S temi podatki se da manipulirati in jih prirejati. To je neuporabno." Tudi v statistiki lahko manipuliraš s podatki, pa ni vede, ki je ne bi uporabljala. Možnost zlorabe, še ne pomeni, da nekaj ni uporabno! Menim, da je pri nas možnosti zlorabe še najmanjša, zaradi možnosti, da v Sloveniji izdelaš energetsko izkaznico za posamezno enoto v stavbi. Kupce imam možnost vpogleda v energetske izkaznice vseh posameznih delov, ki jo že imajo izdelano. V kolikor bi posamezni rezultat izjemno izstopa, je takoj jasno, da EI ni dobro narejena. Če pa je v bloku izdelanih več energetskih izkaznic s strani različnih izvajalcev in je ocena podobna, lahko sklepamo, da so izkaznice narejene korektno.

DOBER ENERGETSKI RAZRED ǂ NIZKI STOŠKI

V Ljubljani za stanovanja ne moremo reči, da je višina stanovanjskih stroškov povezana s tem, ali imaš nizek energetski razred. Večji vpliv  na stanovanjske stroške ima to, ali imate upravnika, ki vas "lupi" ali ne. :)  Kljub vsemu pa energetska izkaznica meni, kot agentu in laiku, poda dober podatek o kakovosti izolacije in lastnostih objekta. V praksi še nisem zasledila stare hiše brez izolacije, ki bi imela dobro energetsko izkaznico. Hkrati, če ima novogradnja narejena v času, ko je možnosti za dobro izolacijo neskončno, slab en. razred, vam zagotavljam,  da uporabniška izkušnja ne bo najboljša, kajti takšna EI je več kot očiten znak, da se je na materialih »šparalo«. Energetska izkaznica je za laike pomembna informacija! Moja izkušnja pridobljena z vpogledi v račune in energetske izkaznice je, da naj bi za hiše že veljalo, da je energetska izkaznica pokazatelj porabljene energije. Ko sem g.Izidorja Pupiča, projektanta pri podjetju, ki izdeluje energetske izkaznice, povprašala, kaj laiku pove energetska izkaznica mi je povedal: "Na osnovi energetske izkaznice za objekt lahko uporabnik predvidi višino stroškov povezanih z delovanjem objekta." S primerjavo razvrščanja gospodinjskih aparatov  v  energijske razrede in posledično sklepanja o njihovi varčnostije razložil princip temelja Energetske izkaznice.

 

STARE POLOŽNICE NISO BOLJŠA INFORMACIJA KOT EI

Večkrat tudi slišim: »Vpogled v stare položnice da boljše podatke kot energetska izkaznica.«  Kljub zgornjem odstavku se s tem absolutno ne strinjam, ker ljudje, ki bivajo v nepremičninah so tako zelo različni in imajo tako zelo različne potrebe, da so stare položnice le odraz načina življenja ljudi, ki jih plačujejo. Na terenu sem spoznala gospoda, ki odkar je vdovec, skoraj da ne ogreva nepremičnine, ker je od otroštva vajen bivanj v izredno mrzlih prostorih. Ali bi današnja generacija imela enake položnice kot ta gospod? :) Spominjam se časov, ko sem živela v Ljubljani z dvema sostanovalkama, kjer se je v  dnevni sobi kadilo in so bila v  dnevnem prostoru VSE dni v letu (na mojo zahtevo kot nekadilca) odprta balkonska vrata 24 ur/ dan, a radiatorji so pozimi greli ves čas. Ali bi normalna, varčna družina imela takšne stroške kot 3 razvajene študentke, ki niso same plačevale računov? :) NE! Vpogledi v stare položnice so le odraz načina življenja ljudi, ki tisti čas tam bivajo! Energetska izkaznica pa temelji na lastnostih zgradbe.

 

KATERI PODATEK NA EI JE NAJBOLJ POMEMBEN?

Izidor Pupič je na vprašanje o tem,  kateri podatek je na EI najbolj pomemben za kupca povedal: "Največji strošek v stanovanjski hiši predstavlja ogrevanje. Uporabnik naj bo pozoren na podatek o dovedeni energiji za delovanje stavbe." Na moji vprašanji: »Kaj je zaželeno pri grafu strukturne rabe po virih energije? Kaj je trenutno najbolj cenovno primerno za uporabnike?« je odgovoril: "Odvisno od uporabnika. Nekdo, ki ima npr. veliko svojega gozda bo bolj vesel ogrevanja na drva oz. lesno biomaso, spet nekomu drugemu lahko takšen način ogrevanja predstavlja veliko oviro. V območjih kjer je urejen daljinski sistem ogrevanja se je vsekakor smiselno priklopiti  na takšen sistem. Na območjih kjer ni zgrajenega daljinskega sistema ogrevanja pa je v  zadnjih  letih vse več ogrevanja prek toplotne črpalke zrak-voda v kombinaciji s sistemom vračanja toplote (rekuperacija). Predpogoj za takšen sistem pa je seveda dobra izolacija ovoja stavbe (kvalitetna okna, vrata, TI fasade, TI strehe)."

 

 

KAJ NAREDITI, ČE SE ODLOČITE ZA NEPREMIČNINO S SLABO EI?

Včasih se zgodi, da nepremičnino kupite kljub slabi EI, saj je cena temu primerna in to  dejstvo vzamete v zakup. Kaj torej narediti takrat? Na koncu vsake energetske izkaznice so navedeni UKREPI  ZA IZBOLJŠANJE. Izidor Pupič je na vprašanje:« Kako pomembno je upoštevati ukrepe za izboljšanje in za kakšen odstotek lahko zmanjšaš stroške z upoštevanjem ukrepov za izboljšanje?«, izpostavil, da  je vse ukrepe, ki so predvideni, smiselno upoštevati v celoti, seveda glede na finančne zmožnosti. Koliko bomo privarčevali je odvisno od tega kako velike toplotne izgube ima naša stavba. Če so te izgube velike in ima stavba dotrajan termični ovoj, je smiselna celovita energetska sanacija. Takšna sanacija zajema zamenjavo oken, vrat, izolacijo fasade, izolacijo tal proti terenu, izolacijo strehe ali stropa proti podstrešju, zamenjavo ogrevalnega sistema… Če za ogrevanje stanovanjske hiše porabimo 2.000 l kurilnega olja letno, to predstavlja strošek  cca 1.600,00 €. V primeru celovite energetske sanacije objekta lahko strošek ogrevanja  znaša le  400 € letno, ob vsem tem pa so nam na voljo tudi nepovratna sredstva Eko sklada."

 

Naj strnem svoje misli z besedami, da energetska izkaznica še zdaleč ni nepomemben podatek in bi kupci morali izdvojiti nekaj časa in pred nakupom nepremičnine tudi podrobno prebrati energetsko izkaznico. V kolikor pa je Energetska izkaznica še v izdelavi pa je vaša pravica, da do podpisa pogodbe počakate na rezultate le - te.

AVTOR: Maja Piljić

V kolikor potrebujete pomoč pri naročanju energetske izkaznice ali pri nakupu nepremičnine ter preverjanju svojega nakupa, smo vam z veseljem na voljo. Pokličite: 040 620 631.