ADVICE AND NEWS

BOSANSKI DRŽAVLJANI KONČNO LAHKO KUPUJEJO NEPREMIČNINE V SLOVENIJI

06.01.2023
Z dne 16.12.2022, ko je s strani sveta EU bil Bosni in Hercegovini podeljen status članice EU je prišlo tudi do bistvene spremembe pri nakupu nepremičnin v Sloveniji s strani bosanskih državljanov.

 

Dolgo je trajalo obdobje, ko je bila Bosna ena redkih držav z Balkana, ki je imela interes ampak hkrati s Slovenijo ni imela vzpostavljene vzajemnosti, tako da Bosanski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji se niso mogli vpisati kot lastniki nepremičnine v Zemljiško knjigo na podlagi kupoprodajne pogodbe. Kar je predstavljajo veliko omejitev predvsem gradbenim delavcem ter njihovim družinam ter ostalim bosanskim državljanom, ki so ne glede na vse pogoje, bili prepuščeni milosti in ne milosti najemnega trga v Sloveniji ter dobri volji najemodajalcev, da jim ponudijo dom.

Čeprav je BIH od 2015 bila podpisnica Sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju EU, pa jim to kot predhodna faza za kandidatke članice, ni omogočalo statusa, ki bi njihovim državljanom odprl vrata za nakup nepremičnin v Evropski uniji. Se je pa to spremenilo z dne 16.12.2022, ko je s strani sveta EU bil Bosni in Hercegovini podeljen status članice EU.

Po novem bosanski državljani sodijo v skupino: Tujci, ki za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah potrebujejo pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti. Torej so se po novem Bosanski državljani, zaradi statusa Bosne in Hercegovine kot države kandidatke za članstvo v EU  premaknili iz skupine: Tujci, ki lastninske pravice na nepremičninah ne morejo pridobiti oziroma jo lahko pridobijo le na podlagi dedovanja v skupino Tujcev, ki  potrebujejo pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

S čemer se je status državljanov BIH izenačil z vsemi ostalimi narodi Balkana in ostalimi državami, ki so imele interes po vzpostavitvi vzajemnosti med državama glede nakupa nepremičnine (Republika Severna Makedonija, Republika Srbija, Črna gora, Republika Albanija, Ukrajina, Republika Moldavija.) Tako, da bosanski državljani po novem podobno kot ostali morajo iti čez proces ugotavljanja vzajemnosti, ki od oddaje popolne vloge traja 30 dni in se izvaja na podlagi Zakonom o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza).

Izredno smo veseli tovrstnega premika, saj verjamemo, da bo omogočila osnovne pogoje za bivanje mnogim družinam, ki že dolga leta v Sloveniji bivajo in pridno delajo. Prav tako je to izredno dobra novica tudi za gradbena podjetja, ki so se prav tako velikokrat srečevala s tovrstnimi izzivi, da so njihovi zaposleni bili razočarani, ker nikakor niso mogli ustvariti doma v okolju, kjer so bili zaposleni. Tako, da je tovrstna sprememba zagotovo dobra novica tako za bosanske državljane živeče pri nas, kot tudi za gradbeni sektor in ostale branže, ki deficitaren kader s svojega področja črpajo prav iz bazena prej omenjene države.

 

Maja Piljić